YTP Rayeh

YTP Rayeh
Seni Mengkhianati Keputusan Sendiri
6 Januari 2022

Ada dua pengkhianatan yang dilakukan Yansen Tipa Padan selama hidupnya terkait keputusan penting dalam hidupnya. Pertama, mengkhianati keputusan se

YTP Rayeh
Literasi Tiada Henti Di Bagian Utara Pulau Borneo
29 September 2021

Tulisan ini, artikel ke-1.000 di www.ytprayeh.com. Angka seribu seringkali bermakna keramat. Saya sendiri, sejak awal berkecimpung di dunia menulis,